Allt om industri, transport och företagande i Sverige

Allt om industri, transport och företagande i Sverige

dags för den årliga lönerevisionen

- Posted in Företag by

Nu är det tid för den årliga lönerevisionen

Jag arbetar som ekonomiassistent på företaget och inför hösten så är det dags för den årliga lönerevisionen. Det finns ju ett lagkrav på att man måste analysera lönerna när företaget har över ett visst antal anställda och kravet finns där för att motverka diskriminering och ojämlika löner vilket naturligtvis är en bra sak arbeta mot.

En lönerevision är ju lite mer djupgående än en lönekartläggning för där konstaterar man bara hur det är, en lönerevision ska ju också komma fram till varför det är så och även presentera en lösning.

En sak vi behöver göra för att kunna göra en lönerevision är att ta fram ett underlag. Vi behöver bestämma vad som är viktigt att analysera utifrån vår verksamhet och vår lönepolitik.

Lönerna ska ju såklart sättas utifrån tydliga kriterier och de ska motverka diskriminering på arbetsplatsen. Det låter kanske självklart med jag vet flera företag där det är lite vilda västern när det kommer till lön kontra ansvar/erfarenhet.

För att underlätta vårt arbete och se till så att vi får fram rätt underlag har vi beslutat oss för att skaffa ett verktyg för lönerevision. Vi har tittat på flera olika lösningar och pratat med flera olika leverantörer av lönerevisionsverktyg och landat i att vi nog kommer att välja ett verktyg från Sysarb. Det verkar ha många bra funktioner som kommer att göra vårt arbete med lönekartläggningen enklare och bättre.